Deze garantie wordt u aangeboden door Phonely; Poortland 41, 1046BD Amsterdam, Nederland. Uw wettelijke rechten worden niet beïnvloed door deze garantie.

Uw telefoon heeft garantie tegen elk gebrek of elke storing die zich voor doet bij normaal gebruik, tijdens de duur van de garantie. De garantie duurt 12 maanden en gaat in vanaf de datum van aankoop, zoals aangegeven op uw factuur/aankoopbewijs.

Accu's en accessoires die met uw toestel worden meegeleverd, vallen ook onder de garantie, tegen elk gebrek dat zich tijdens de eerste zes maanden vanaf de datum van aankoop voor doet.

In het geval van een defect aan uw telefoon, dat normaal gebruik verhindert, moet u ons zo snel mogelijk op de hoogte stellen. In dit geval kunt u de telefoon samen met het aankoopbewijs zo snel mogelijk opsturen.

Deze garantie geldt ook in het geval van eventuele tekortkomingen aan de batterij van uw toestel. Houd er rekening mee dat de levensduur van de batterij zal afhangen van enkele factoren, zoals het gebruik en de netwerk configuratie.
In de specificaties voor de batterij van uw handset staat, dat u optimale prestaties kan verwachten van uw batterij, gedurende de eerste zes maanden na aankoop, en voor ongeveer de eerste 200 keer opnieuw opladen.

Indien het bestaan van een gebrek aan uw toestel wordt bevestigd door de leverancier, of door ons, zal uw toestel of een deel daarvan, zo nodig, worden vervangen of gerepareerd. Als het defect in uw toestel zo danig is dat, u geen gebruik meer kon maken van het toestel, kunt u als alternatief, geld terug krijgen van uw leverancier, voor het bedrag dat door u is betaald voor de telefoon. Reparatie of vervanging kan worden uitgevoerd met behulp van de vernieuwde onderdelen met vergelijkbare functionaliteit.

Deze garantie vervalt of is niet van toepassing op gebreken aan uw toestel en/of accessoires in de volgende situaties:

Niet-naleving van de instructies voor het gebruik of de installatie, of van de technische normen en veiligheidsnormen die van toepassing zijn, waar uw telefoon gebruikt wordt.

Aansluiting aan onderdelen die niet zijn geleverd of niet zijn aangeraden door Phonely.

Aanpassingen of reparaties door een derde partij, zonder toestemming van Phonely of haar gelieerde ondernemingen, of uw leverancier.

Wijzigingen of aanpassingen van de software of hardware van de telefoon, uitgevoerd door een derde partij, zonder toestemming van Phonely.

Schade door; Vallen of stoten, slecht weer, bliksem, vuur, water, stof, infiltratie van vloeistoffen of voedingsmiddelen, chemische producten, downloaden van bestanden, crash, hoogspanning, corrosie of oxidatie.

Uw toestel wordt niet hersteld in het geval dat etiketten of serienummers (IMEI), die aan uw telefoon zijn toegewezen op het moment dat het werd gekocht, door u sindsdien zijn verwijderd of gewijzigd.

In geen geval is Phonely of een van haar gelinkte ondernemingen aansprakelijk voor indirecte-, incidentele- of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot, commercieel of financieel verlies of schade, volledig verlies van gegevens of afbeeldingen, dat soort schade kan worden afgewezen door de wet.